Επιμορφωτική Δραστηριότητα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής) θα πραγματοποιήσει τριήμερο επιμοφωτικό σεμινάριο στην ομάδα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σύνολο 24) από τις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος). Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει διαδραστικές συνεδρίες και πρακτικές δραστηριότητες που θα τις συντονίζουν εξειδικευμένοι συνεργάτες στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης.


Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές συνεδρίες και πρακτικές δραστηριότητες που θα καθοδηγούνται από ειδικούς στην διαδικτυακή μάθηση και παιδαγωγικούς συμβούλους με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας των συνεργατών του έργου CONNECT. Στο τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν πιστοποίηση και θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή του έργου CONNECT σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ΙΟ4, και να κινητοποιήσουν περαιτέρω την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα (ΕΕΔ) του έργου CONNECT θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 12, 13 & 14 Δεκεμβρίου 2022. Η ΕΕΔ θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σινά 31, Αθήνα) και 30 εκπαιδευτικοί από Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία θα συναντηθούν και θα συμμετάσχουν σε διάφορες διαδραστικές συνεδρίες και εργαστήρια.


Το ωρολόγιο πρόγραμμα της επιμορφωτικής δραστηριότητας είναι διαθέσιμο εδώ!


 

Επιμορφωτική δραστηριότητα – 1η Ημέρα

Προσδιορίζοντας τους στόχους του LTTA και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Περισσότερα...

Επιμορφωτική δραστηριότητα – 2η Ημέρα

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων- Η προσέγγιση “CONNECT”.

Περισσότερα...

Επιμορφωτική δραστηριότητα – 3η Ημέρα

Παρουσίαση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών- Τελικά σχόλια.

Περισσότερα...