Επιμορφωτική Δραστηριότητα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής) θα πραγματοποιήσει διήμερο επιμοφωτικό σεμινάριο στην ομάδα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σύνολο 24) από τις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος). Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει διαδραστικές συνεδρίες και πρακτικές δραστηριότητες που θα τις συντονίζουν εξειδικευμένοι συνεργάτες στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης.


Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές συνεδρίες και πρακτικές δραστηριότητες που θα καθοδηγούνται από ειδικούς στην διαδικτυακή μάθηση και παιδαγωγικούς συμβούλους με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας των συνεργατών του έργου CONNECT. Στο τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν πιστοποίηση και θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή του έργου CONNECT σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ΙΟ4, και να κινητοποιήσουν περαιτέρω την εκπαιδευτική κοινότητα.


 

Επιμορφωτική δραστηριότητα – 1η Ημέρα

Γενικές πληροφορίες, δραστηριότητες καθώς και φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερα...

Επιμορφωτική δραστηριότητα – 2η Ημέρα

Γενικές πληροφορίες, δραστηριότητες καθώς και φωτογραφίες της δεύτερης ημέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερα...