Προωθητικό υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε το προωθητικό υλικό του έργου CONNECT

 

#ConnectErasmusProject

 

Κύριο λογότυπο – Οριζόντια Διάταξη – Έγχρωμο | Κύριο λογότυπο – Οριζόντια Διάταξη – Μονόχρωμο

Κύριο λογότυπο – Κάθετη Διάταξη – Έγχρωμο | Κύριο λογότυπο – Κάθετη Διάταξη – Μονόχρωμο

Παρουσίαση

 

 Αγγλικά                             
 Ελληνικά                             
 Ιταλικά                             
 Τρίπτυχο  Τρίπτυχο  Τρίπτυχο
 Φυλλάδιο  Φυλλάδιο  Φυλλάδιο
 Αφίσα  Αφίσα  Αφίσα