Προωθητικό υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε το προωθητικό υλικό του έργου CONNECT

 

#ConnectErasmusProject

 

Λογότυπο|Λογότυπο με περιγραφή|Οδηγός χρήσης λογότυπου

Παρουσίαση

 

 Αγγλικά                             
 Ελληνικά                             
 Ιταλικά                             
 Τρίπτυχο  Τρίπτυχο  Τρίπτυχο
 Αφίσα  Αφίσα  Αφίσα