Πνευματικό προϊόν 2

Εκπαιδευτικά Σενάρια

Επικεφαλής εταίρος: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμια Εκπαίδευσης Αττικής (Ελλάδα)

 

Έναρξη: 1/7/2021
Λήξη: 28/2/2022


 

Περιγραφή

 

Το IO2 στοχεύει να δημιουργήσει εκπαιδευτικά σενάρια για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να παραδίδουν αποτελεσματικά διαδικτυακά μαθήματα και συγκεκριμένα μαθήματα στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Γλώσσας. Αυτά τα σενάρια θα αποτελέσουν ένα δομημένο σχέδιο, το οποίο περιγράφει την εκπαιδευτική διαδικασία και στοχεύει να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα θα καθορίσουν τη μορφή και το περιεχόμενο της διδακτικής εμπειρίας π.χ. μαθησιακά αποτελέσματα, παιδαγωγικές θεωρίες, προσανατολισμό κ.λπ. και θα παρέχουν τη σειρά των μαθησιακών δραστηριοτήτων και το μαθησιακό υλικό κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα με το μοντέλο μικτής μάθησης. Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου, θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τη ροή των δραστηριοτήτων, τα κατάλληλα εργαλεία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα εκπαιδευτικά σενάρια θα παρέχουν πολλαπλά μέσα δράσης και έκφρασης, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τους μαθητές να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο διαδίκτυο, π.χ., συμμετέχοντας μέσω διαδικτυακής συζήτησης ή αναλαμβάνοντας τον συντονισμό μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.


Οι κύριοι ωφελούμενοι του ΙΟ2 είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά και ιδιαίτερα αυτοί που διδάσκουν τα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Γλώσσας.


Α2.1 Δημιουργία ενός γενικού προτύπου για εκπαιδευτικά σενάρια


Με βάση τα κύρια ευρήματα που προέρχονται από το IO1, η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασχολείται με το σχεδιασμό ενός γενικού προτύπου για εκπαιδευτικά σενάρια για την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Το γενικό πρότυπο θα καθορίσει τη δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με στόχο να καλύψει όλες τις πτυχές της παράδοσης των μαθημάτων και να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και μαθήματα. Τα σενάρια θα απευθύνονται σε: Δάσκαλους και μαθητές με στόχο να τους υποστηρίξουν στη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαδραστικότητας και διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενό τους είναι ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο.

 

Α2.2 Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα δημιουργήσει εκπαιδευτικά σενάρια για τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής που παραδίδονται στην τρίτη τάξη των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εταίροι του έργου θα παρέχουν δείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων, ενώ σε αυτή τη διαδικασία θα συμμετέχουν και οι πρεσβευτές / συνεργάτες του έργου. Έτσι, τα εκπαιδευτικά σενάρια θα συνδιαμορφωθούν από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Θα αναπτυχθούν τουλάχιστον 24 εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία της Γλώσσας (8 σενάρια), της Φυσικής (8 σενάρια) και των Μαθηματικών (8 σενάρια) σύμφωνα με το μοντέλο μικτής μάθησης.

 

Παραδοτέα