Επιμορφωτική δραστηριότητα – 3η Ημέρα

Παρουσίαση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών- Τελικά σχόλια.

 
Φωτογραφίες

 
Παρουσιάσεις και Workshops

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Συνεργατική Μάθηση και Τεχνικές Επίλυσης Προβλήματος στη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής (Αναδεικνύοντας το ρόλο των τεχνικών επίλυσης προβλήματος στη Διδασκαλία των Μαθηματικών)

2. Προκλήσεις και Πρακτικές στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

 Κυριάκος Καμπούκος, Συντονιστής Εκπαιδευτικών Μαθηματικών (Αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών)

3. Επίλυση προβλήματος και μικρές ομαδοσυνεργατικές συζητήσεις: Υποστηρίζοντας ομάδες με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αναδεικνύοντας το ρόλο των ομαδοσυνεργατικών συζητήσεων στην επίλυση προβλήματος) (Workshop+Υποστηρικτικό Υλικό)

ΦΥΣΙΚΗ

1. Διερευνητική Μάθηση: Μια προσέγγιση διδασκαλίας με σκοπό την ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών και της ανάπτυξης επιστημονικών δεξιοτήτων

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Συνονιστής Εκπαιδευτικών Φυσικής-Παναγιώτης Πεφάνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικών Φυσικής (Συνδέοντας τη Διερευνητική Μάθηση με τις Επιστημονικές Δεξιότητες)

2. Τεχνικές Διερεύνησης στις Φυσικές Επιστήμες

Παναγιώτης Πεφάνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικών Φυσικής- Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Συνονιστής Εκπαιδευτικών Φυσικής (Τονίζοντας τη σημασία της διερεύνησης στις Φυσικές Επιστήμες)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στα Αγγλικά-Βασικά ζητήματα

Ευαγγελία Τίγκα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Αγγλικής, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο Ειδικής Αγωγής Νέας Ιωνίας, Μαγνησία (Τονίζοντας το ρόλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα Αγγλικά)

2. “Από το graffiti στο oshidori μέσα από το δράμα”

Ευαγγελία Τίγκα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Αγγλικής, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο Ειδικής Αγωγής Νέας Ιωνίας, Μαγνησία (Αναδεικνύοντας τη σημασία της τεχνικής του δράματος στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας) (Workshop+Υποστηρικτικό Υλικό)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Διασύνδεση και Συνεργασία με σκοπό τη προώθηση της Ενεργητικής Μάθησης

Ευτυχία Παπαχρίστου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Αγγλικής (Τονίζοντας το ρόλο της συνεργασίας στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης)

2. Αλλαγή ρόλων στο Μοντέλο Ανεστραμμένης Τάξης

Βασιλική Μπλετσογιάννη, Εκπαιδευτικός Γαλλικής, Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων (Παρουσιάζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης)

3. Διαφοροποιημένη μάθηση και Διδασκαλία που συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές

Αρχοντία Μαντζαρίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Educational Coordinator of Primary School Teachers (Αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία)

4. Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης

Δέσποινα Ανδρεάδου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής, 50ο Λύκειο Αθηνών (Τονίζοντας το ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στη συνεργατική μάθηση)

5. Τελικά σχόλια για στο LTTA

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής (Συνοψίζοντας την όλη εμπειρία στο LTTA)