Επιμορφωτική δραστηριότητα – 2η Ημέρα

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων- Η προσέγγιση “CONNECT”.

 
Φωτογραφίες

 
Παρουσιάσεις και Workshops

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Σεναρίων για Μαθηματικά

 Αικατερίνη Γληνού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Μαθηματικών (Παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά σενάρια “CONNECT” για Μαθηματικά)

2. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων για Μαθηματικά

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Ερευνητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ειρήνη Κουλέτση, Εκπαιδευτικός Μαθηματικών, Βαρβάκειο Πρότυπο Λύκειο   (Αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά σενάρια του “CONNECT” για τα Μαθηματικά)

3. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σεναρίων για Ανεστραμμένη Τάξη με σκοπό την προώθηση της ενεργητικής μάθησης  

Ειρήνη Κουλέτση, Εκπαιδευτικός Μαθηματικών, Βαρβάκειο Πρότυπο Λύκειο  (Τονίζοντας το ρόλο της προσέγγισης της Ανεστραμμένης τάξης στα εκπαιδευτικά σενάρια του “CONNECT” για Μαθηματικά) (Workshop)

ΦΥΣΙΚΗ

1. Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Σεναρίων για Φυσική

 Νικόλαος Παπαδημητρόπουλος, Εκπαιδευτικός Φυσικής, 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού- Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου, Εκπαιδευτικός Φυσικής, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά σενάρια “CONNECT” για Φυσική)

2. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων για Φυσική

Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου, Εκπαιδευτικός Φυσικής, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου - Νικόλαος Παπαδημητρόπουλος, Εκπαιδευτικός Φυσικής, 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού (Αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά σενάρια του “CONNECT” για τη Φυσική)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1. Παρουσίαση σεναρίων για Ανεστραμμένη τάξη για τα Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα

Ελένη Ζωγράφου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας , 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου (Παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά σενάρια “CONNECT” για την Αγγλική Γλώσσα)

2. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων για Αγγλικά

Γεωργία Γύφτουλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (Αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά σενάρια “CONNECT” για την Αγγλική Γλώσσα)

3.  Εργαζόμενοι και Αναστοχαζόμενοι πάνω στα εκπαιδευτικά σενάρια για Αγγλικά 

Γεωργία Γύφτουλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (Τονίζοντας το ρόλο του αναστοχασμού στα εκπαιδευτικά σενάρια “CONNECT” για την Αγγλική Γλώσσα) (Workshop)

Georgia Gyftoula, English Language Teacher, 3rd Primary School of Zografou (Accentuating the role of reflection in the “CONNECT” educational scenarios for Foreign Language)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων

Κλεοπάτρα Καλογεράκου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (Παρουσιάζοντας τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων)

2. Προσεγγίζοντας τη Δημιουργική Διδασκαλία με τη χρήση Ψηφιακών Μέσων

Δημήτρης Διαμαντίδης, Ερευνητής στη Μαθηματική Εκπαίδευση (Τονίζοντας το ρόλο των ψηφιακών μέσων στη δημιουργική διδασκαλία)