Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, για να παρουσιαστούν τα πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT σε ένα ευρύτερο κοινό και να προωθηθούν περαιτέρω οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου CONNECT, θα πραγματοποιηθούν τρεις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις.

 


 

Διεθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ελλάδα

Η Διεθνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση (ΔΠΕ) του έργου CONNECT θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η ΔΠΕ θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σινά 31, Αθήνα) και τα πρόσφατα αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η ατζέντα της ΔΠΕ είναι διαθέσιμη here!

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Κύπρο

Μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα διοργανωθεί στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 27 Απριλίου 2023 για να τονίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, ενώ κατευθυνόμαστε προς την τελική φάση του έργου CONNECT.

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ιταλία

Μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα διοργανωθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας, στις 19 Μαΐου 2023 για να τονίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, ενώ κατευθυνόμαστε στην τελική φάση του έργου CONNECT.

Περισσότερα...