Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, για να παρουσιαστούν τα πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT σε ένα ευρύτερο κοινό και να προωθηθούν περαιτέρω οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου CONNECT, θα πραγματοποιηθούν τρεις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις.

 


 

Διεθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ελλάδα

Η Διεθνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση (ΔΠΕ) του έργου CONNECT θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η ΔΠΕ θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σινά 31, Αθήνα) και τα πρόσφατα αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η ατζέντα της ΔΠΕ είναι διαθέσιμη here!

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Κύπρο

Κατά την τελική φάση του έργου CONNECT θα διοργανωθεί μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Λευκωσία της Κύπρου για να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ιταλία

Κατά την τελική φάση του έργου CONNECT θα διοργανωθεί μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο Παλέρμο της Ιταλίας για να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα...