Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, για να παρουσιαστούν τα πνευματικά προϊόντα του έργου CONNECT σε ένα ευρύτερο κοινό και να προωθηθούν περαιτέρω οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου CONNECT, θα πραγματοποιηθούν τρεις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις.

 


 

Διεθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ελλάδα

Μια ευρωπαϊκή πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα διοργανωθεί στην Αθήνα, η οποία θα απευθύνεται σε ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου CONNECT, των συνδημιουργών, των ενδιαφερόμενων μερών και των ειδικών στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους για να βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικτυακών μαθημάτων.

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Κύπρο

Κατά την τελική φάση του έργου CONNECT θα διοργανωθεί μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Λευκωσία της Κύπρου για να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα...

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ιταλία

Κατά την τελική φάση του έργου CONNECT θα διοργανωθεί μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο Παλέρμο της Ιταλίας για να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερα...