Επιμορφωτική δραστηριότητα – 1η Ημέρα

Προσδιορίζοντας τους στόχους του LTTA και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

 
Φωτογραφίες

 
Παρουσιάσεις και Workshops

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Κρίσιμα Συμβάντα: Στρέφοντας την προσοχή των Εκπαιδευτικών Μαθηματικών στη διδασκαλία και στη μάθηση

Χρήστος Σούραλης, Ερευνητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Αναδεικνύοντας το ρόλο των κρίσιμων διδακτικών συμβάντων στη διδασκαλία και μάθηση)

2. Παρατήρηση και Ερμηνεία των Σημαντικών Στιγμών στη Διδασκαλία

Χρήστος Σούραλης, Ερευνητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Αναδεικνύοντας το ρόλο της παρατήρησης και ερμηνείας των σημαντικών στιγμών στη διδασκαλία των Μαθηματικών)  (Workshop)

ΦΥΣΙΚΗ

1. Συνδέοντας τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες με τις υποθέσεις του μοντέλου Διερευνητικής Μάθησης

Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τονίζοντας τη σημασία των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, υπό το πρίσμα του μοντέλου διερευνητικής μάθησης)

2. Οι εσφαλμένες θέσεις των επιστημόνων ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών-Η οπτική του Πτολεμαίου

Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Αξιοποιώντας τις εσφαλμένες θέσεις των επιστημόνων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών) (Workshop)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1. Η Αξιοποίηση των Κρίσιμων Συμβάντων στην αίθουσα διδασκαλίας των Αγγλικών

Ευαγγελία Καραγιάννη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Αγγλικής- Εκπαιδεύτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Τονίζοντας τον ρόλο των κρίσιμων συμβάντων στη διδασκαλία των Αγγλικών) (Workshop)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών- Η προσέγγιση “CONNECT”

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής (Συνδέοντας τους στόχους του LTTA με όλη την προσέγγιση “CONNECT”)

2. Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών-Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

 Ιωάννης Γεωργακόπουλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής- Συνεργάτης και Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Περιγράφοντας τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών)