Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Κύπρο

Κατά την τελική φάση του έργου CONNECT θα διοργανωθεί μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Λευκωσία της Κύπρου για να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν όταν γίνει η εκδήλωση.