Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Κύπρο

Μια εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα διοργανωθεί στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 27 Απριλίου 2023 για να τονίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, ενώ κατευθυνόμαστε προς την τελική φάση του έργου CONNECT.

Η ατζέντα της ΠΕ είναι διαθέσιμη εδώ!

 
Εκδήλωση


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε μια σημαντική εθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση για να παρουσιάσει και να γιορτάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στο έργο CONNECT. Ο στόχος ήταν να προωθηθεί η συμμετοχή από τις διάφορες κοινότητες (σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς) καθώς το έργο πλησιάζει στην τελική του φάση. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των πνευματικών προϊόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, δηλαδή το Παιδαγωγικό Πλαίσιο, τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τα Διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και τον Οδηγό Εκπαιδευτικών.

 

Φωτογραφίες

 

Παρουσίαση

Η παρουσίαση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.