Διεθνική πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Ελλάδα

Η Διεθνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση (ΔΠΕ) του έργου CONNECT θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η ΔΠΕ θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σινά 31, Αθήνα) και τα πρόσφατα αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η ατζέντα της ΔΠΕ είναι διαθέσιμη here!

Εκδήλωση

Αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα του "C0NNECT" - Παρουσιάζοντας τα πνευματικά παραδοτέα του "C0NNECT" και εστιάζοντας σε διδακτικές πρακτικές που περιστρέφονται γύρω από την προσέγγιση "CONNECT".

 

Φωτογραφίες

 

 

Παρουσιάσεις

 

1. Η προσέγγιση “CONNECT”- Μια Κοινή Ευρωπαϊκή Προσπάθεια με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών
Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής (Αποκαλύπτοντας όλη την προσέγγιση “CONNECT”)

2. Πτυχές της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο του lockdown στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ιταλία- Έρευνα στο πλαίσιο του παραδοτέου IO1 

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών-Αικατερίνη Γληνού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (Αναδεικνύοντας το πνευματικό παραδοτέο IO1)

3. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων

Η παιδαγωγική ομάδα του “CONNECT” (Συζήτηση πάνω στο πνευματικό παραδοτέο IO2)

4. CONNECT MOOC (IO3)

Αν. Καθ. Μιχαήλ Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Διόφαντος)- Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

5. Η διδασκαλία και η μάθηση ως συνεργατική διερεύνηση και ως δημιουργία νοήματος

Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α’ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Τονίζοντας το ρόλο της συνεργατικής διερεύνησης στην πρόσδοση νοήματος στη μαθησιακή διαδικασία)

6. Ο ρόλος του “eTwinning” στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης

Αν. Καθ. Μιχαήλ Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Διόφαντος)- Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καταδεικνύοντας τη συμβολή του eTwinning στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης)

7. Αξιολόγηση Ομοτέχνων και Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Καθ. Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνδέοντας την αξιολόγηση ομοτέχνων με την επαγγελματική ανάπτυξη)

8. Πολιτικές Ψηφιακού Γραμματισμού και Εκπαίδευση

Καθ. Βασιλική Μητσικοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συζήτηση πάνω στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Ψηφιακό Γραμματισμό και την Εκπαίδευση)

9. Το τρισδιάστατο μοντέλο της Διερευνητικής Μάθησης

Καθ. Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής Επιστημολογίας και Διδακτικής Μεθοδολογίας της Φυσικής, Τμήμα Δημοτικής, Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αναδεικνύοντας τα κυριότερα στοιχεία του τρισδιάστατου μοντέλου διερευνητικής μάθησης)

10. Προβλέποντας την απόδοση των μαθητών μέσω των Moodle Analytics. Η συμβολή της προσέγγισης “CONNECT”

Ιωάννης Γεωργακόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής-Συνεργάτης & Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Βασίλης Ζακόπουλος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Καταδεικνύοντας τη δυναμική των Moodle engagement analytics στην προσέγγιση “CONNECT)

11. Τελική Ομιλία & Σχόλια 

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής (Συζήτηση πάνω σε όλη την εμπειρία του LTTA και ΕΜΕ)