Available courses

1. Γενικό Παιδαγωγικό Πλαίσιο

Σε αυτό το Μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζεται η βασική τεχνο-παιδαγωγική φιλοσοφία που διατρέχει το έργο CONNECT και η οποία υιοθετήθηκε κατά την εκπόνηση ενδεικτικών σεναρίων για 3 γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Φυσική, Ξένες Γλώσσες). Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται, στην 1η ενότητα, οι βασικές αρχές για την ορθή παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας να βρίσκεται ο μαθητής και η μαθήτρια. Αυτή η μαθητοκεντρική αντίληψη εξετάζεται και μέσα από το πρίσμα των αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στη 2η ενότητα, καθώς και της διαφοροποιημένης μάθησης, στην 3η ενότητα. Τέλος, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινή διδακτική πρακτική δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και γραμματισμών, η 4η ενότητα, αφιερώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνο-παιδαγωγικές αρχές, μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, προστιθέμενη αξία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εμπλουτισμός και υποστήριξη της εκ του σύνεγγυς ομόχρονης εκπαίδευσης, διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, δεξιότητες του 20ου αιώνα, αξιολόγηση των μαθητών και της μάθησης.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Εκτίμηση χρόνου ενασχόλησης
15 ώρες

Τρόπος πιστοποίησης
Απαντήσεις σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου (κουίζ)

Συγγραφείς Υλικού Αναφοράς
Ευαγγελία Καραγιάννη
Στυλιανός Μαρκαντωνάκης
Παναγιώτης Πεφάνης

Δημιουργοί μαθήματος
ΠΔΕ Αττικής

Έναρξη μαθημάτων: Νοέμβριος 2022

Stelios MARKANTONAKIS

2. Μικτή Μάθηση και Ανεστραμμένη Τάξη

Σχετικά με το μάθημα

Στο δεύτερο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό μάθημα (MOOC) της ετερόχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκτίθενται τα βασικά στοιχεία για τα μαθητοκεντρικά μοντέλα της Μικτής Μάθησης και της Ανεστραμμένης Τάξης, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «CONNECT».

Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες και προκλήσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική διαχείριση της μάθησης με βάση τα προαναφερόμενα μοντέλα. 

 • Στη θεματική ενότητα Γενικά παρέχεται μια συνολική εικόνα για τα μοντέλα της μικτής μάθησης και της ανεστραμμένης τάξη.
 • Στη θεματική ενότητα 2, σκιαγραφούνται τα βασικά στοιχεία του μοντέλου της μικτής μάθησης, το οποίο συνδυάζει τα οφέλη της δια ζώσης διδασκαλίας στην τάξη με την ετερόχρονη διαδικτυακή μάθηση. 
 • Στην θεματική ενότητα 3 ορίζεται η ανεστραμμένη τάξη ως μια σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τη χρήση εκπαιδευτικού βίντεο ή άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων με χρήση ψηφιακών εργαλείων για μάθηση εκτός τάξης με εκ του σύνεγγυς συναντήσεις στην τάξη.

Στις προαναφερόμενες ενότητες παρέχεται λεπτομερής βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση εφαρμοσμένων πρακτικών της μικτής μάθησης και της ανεστραμμένης τάξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτήσεις

 • Γνωριμία με το παιδαγωγικό πλαίσιο του  «CONNECT».
 • Εξοικείωση με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.

Αξιολόγηση

Συμμετοχή στα ερωτηματολόγια αναστοχασμού και ανατροφοδότησης πάνω στο υλικό μελέτης της μικτής μάθησης και ανεστραμμένης τάξης.

Δημιουργός μαθήματος

Π.Δ.Ε. Αττικής – Γιώργος Κόσυβας

Έναρξη μαθήματος: 20 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 ώρες


GEORGIOS KOSYVAS

3. Διαδικτυακή αξιολόγηση για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της αξιολόγησης των μαθητών και ιδιαίτερα της διαδικτυακής αξιολόγησης, εξετάζοντας σχετικά ζητήματα όπως ο σκοπός και οι στόχοι της, τα βασικά χαρακτηριστικά και τα είδη της καθώς και ορισμένες από τις πλέον αντιπροσωπευτικές μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικτυακή αξιολόγηση των μαθητών. Παράλληλα, εξετάζεται η συνακόλουθη διασύνδεση με τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, η οποία αναμφισβήτητα ενθαρρύνει την κατανόηση της διαδικασίας της διδασκαλίας αυτής καθαυτής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στην Αθροιστική όσο και στη Διαμορφωτική Αξιολόγηση δίνοντας έμφαση στο λόγο για τον οποίο η εναλλακτική αξιολόγηση κερδίζει διαρκώς έδαφος σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τονίζονται, επίσης, ορισμένα από τα οφέλη της ανατροφοδότησης από τους μαθητές σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν απώτερο στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Είναι προφανής, συνεπώς, ο σημαντικός και ουσιαστικός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καθώς θεωρείται η επιτομή του διδακτικού έργου.

Λέξεις-Κλειδιά

Αξιολόγηση μαθητή, διαδικτυακή αξιολόγηση, είδη αξιολόγησης, αθροιστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, εναλλακτική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από ομότιμους, φάκελος μαθητή.

Απαιτήσεις

Προηγούμενη γνώση του παιδαγωγικού πλαισίου και των θεμελιωδών αρχών της αξιολόγησης του μαθητή

Αξιολόγηση

Κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ- Ευτυχία Παπαχρίστου

Έναρξη μαθήματος: 20 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 12 ώρεςΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

4. Εκπαιδευτικά Σενάρια

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται τα σενάρια διδασκαλίας που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος "CONNECT"  και τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές αρχές σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Έχουν εκπονηθεί συνολικά 27 σενάρια, ως εξής:

 • 9 σενάρια για τα Μαθηματικά (6 από αυτά είναι στα Ελληνικά)
 • 9 σενάρια για τη Φυσική (6 από αυτά είναι στα Ελληνικά)
 • 9 σενάρια για τις ξένες γλώσσες (8 για τα Αγγλικά και 1 για τα Γαλλικά)

Στο μάθημα αυτό καλείστε, αφού μελετήσετε τα σενάρια (του γνωστικού αντικειμένου που σας αφορά), καθώς και κάποια κριτήρια αξιολόγησής τους, να επιχειρήσετε να αναστοχαστείτε επί αυτών και να δώσετε την ανατροφοδότησή σας απαντώντας σε σχετικά ερωτηματολόγια. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε αυτά με προσοχή, καθώς η ανατροφοδότηση που θα δώσετε θα βοηθήσει την Ομάδα του CONNECT να προχωρήσει σε βελτιώσεις και αναπροσαρμογές των σεναρίων που έχουν εκπονηθεί. 

Λέξεις-Κλειδιά
Σενάριο διδασκαλίας, διδακτικός σχεδιασμός, ψηφιακά εργαλεία ετερόχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μικτής μάθηση, ανεστραμμένη τάξη, ενεργητική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση,  ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενα

 • Εμπειρία στην αξιοποίηση σεναρίων για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου
 • Εξοικείωση με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
 • Ικανότητα κριτικής ανάγνωσης σεναρίων διδασκαλίας.

Τρόπος πιστοποίησης
Ερωτηματολόγια αναστοχασμού - ανατροφοδότησης καθώς και  κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος
ΠΔΕ Αττικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έναρξη μαθήματος: Νοέμβριος 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 25 ώρες

5. Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Παροχή Σύγχρονων ή Ασύγχρονων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιαστούν ορισμένα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων συμβατά με τη μεθοδολογία CONNECT. Θα παρουσιαστούν οι αρχές της σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας και θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας Moodle LMS. Στο τέλος του μαθήματος, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σύγχρονα και ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα στο περιβάλλον Moodle και να ενσωματώσετε μέσα σε αυτά ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για  αποτελεσματική και ελκυστική διδασκαλία. Στο τέλος του μαθήματος, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κουίζ για να εφαρμόσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Απαιτήσεις

Ψηφιακός αλφαβητισμός

Αξιολόγηση

Κουίζ αυτο-αξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

ΙITD - CNR

Έναρξη μαθήματος: 5 Νοεμβρίου 2022

Εκτιμώμενη διάρκεια: 12 ώρες


Dario La Guardia

6. Διαδικτυακή Ασφάλεια

Σχετικά με το μάθημα

Σε αυτό το μάθημα θα εξοικειωθείτε με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και θα εφοδιαστείτε με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να διαμορφώσετε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα, θα αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα μπορέσετε να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης για την διαδικτυακή ασφάλεια στο σχολείο σας. Στο τέλος του μαθήματος, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε ένα σύντομο κουίζ για να εφαρμόσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήσατε πρόσφατα.

Απαιτήσεις

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Αξιολόγηση

Σύντομο κουίζ αυτοαξιολόγησης

Δημιουργός μαθήματος

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος".

Έναρξη μαθήματος: 12 Δεκεμβρίου

Εκτιμώμενη διάρκεια: 10 ώρες

7. Έλεγχος γνώσεων | Αξιολόγηση MOOC | Πιστοποίηση

Σχετικά με το μάθημα

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δραστηριότητες που πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθούν για να λάβετε την πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαντήσετε σε  επτά (7) κουίζ, από τα οποία έξι (6) κουίζ αναφέρονται στα διακριτά έξι (6) μαθήματα που μελετήσατε και ένα τελικό συνολικό κουίζ που αξιολογεί τις γνώσεις σας από όλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα 6 κουίζ περιέχουν 60 ερωτήσεις (6Χ10) ενώ το τελικό κουίζ περιέχει 30 ερωτήσεις. Παράλληλα, το μάθημα περιλαμβάνει 2 ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού, ένα που εστιάζει στην εμπειρία σας από το MOOC και ένα που εστιάζει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που μελετήσατε, ανά γνωστικό αντικείμενο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του μαθήματος. Ωστόσο, ο χρόνος που αναφέρεται ως "εκτιμώμενος χρόνος" θεωρείται επαρκής.

Η πιστοποίηση εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 70% βαθμολογία στα επτά κουίζ, καθώς και ότι έχετε συμπληρώσει τα δύο ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού.

Απαιτήσεις

Για να απαντήσετε με επιτυχία στα επτά (7) κουίζ, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε τη στοιχειώδη γνώση μελετώντας το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό για καθένα από τα μαθήματα (1 ως 6), δηλαδή το Παιδαγωγικό Πλαίσιο, τη Μεικτή Μάθηση και την Ανεστραμμένη Τάξη, την Αξιολόγηση με ψηφιακά μέσα,  τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τη Διαδικτυακή εκπαίδευση και την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, τα κουίζ αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνονται σε κάθε μάθημα είναι χρήσιμα.

Αξιολόγηση

7  κουίζ και 2 ερωτηματολόγια αποτίμησης και αναστοχασμού. 

Έναρξη μαθήματος: Ιανουάριος 2023

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 ώρες


1. General Pedagogical Framework

About this course
In this Course, the basic principles of the pedagogical use of digital technologies in education are presented. First, the basic techno-pedagogical philosophy of the CONNECT project which was adopted during the development of indicative scenarios for 3 subjects (Mathematics, Physics, Foreign Languages) is presented. In this context, in the 1st section, the basic principles for the proper pedagogical use of ICT/digital technologies are presented, in which the student is at the core. This student-centered approach is also investigated through the lens of distance education principles in the 2nd section, as well as the differentiated learning in the 3rd section. Finally, since the integration of digital tools into everyday teaching practice is not limited to the transmission of knowledge, but also to the development of multiple skills and literacy, the 4th section is dedicated to the development of 21st century skills through the use of ICT.

Keywords
Digital technologies, techno-pedagogical principles, learner-centered activities, added value, distance education, enrichment and support of synchronous face to face education, differentiated teaching and learning, 20th century skills, assessment of students and learning.

Prerequisites
Basic knowledge for the pedagogical use of digital technology

Assessment
Self-assessment quizzes

Course Creator
RDPSE  of Attica

Authors of Reference Material
Evangelia KARAGIANNI
Stylianos MARKANTONAKIS
Panagiotis PEFANIS

Classes Start: November 2022

Estimated Effort: 15 hoursStelios MARKANTONAKIS

2. Blended Learning and Flipped Classroom

About this course

In the second Massive Open Online Course (MOOC) of asynchronous distance education, the basics of the student-centered models of Blended Learning and the Flipped Classroom are presented, as well as how they are applied in the European Erasmus+ KA2 "CONNECT" Program.

The development of Information and Communication Technology (ICT) and the integration of digital tools in the school environment offer numerous opportunities and challenges in educational planning and pedagogical management of learning based on the models.

 • Section 1 (General) provides an overview of blended learning and flipped classroom models.
 • Section 2 outlines the essential elements of the blended learning model, which combines the benefits of face-to-face classroom instruction with asynchronous online learning.
 • Section 3 defines the flipped classroom as a modern pedagogical approach, which combines the use of instructional video or other online activities with the use of digital tools for learning outside the classroom with face-to-face activities in the classroom.

The previous sections provide a detailed literature and research review of implemented practices of blended learning and flipped classroom in Secondary Education.

Requirements

• Familiarity with the pedagogic framework of "CONNECT".

• Familiarity with the use and exploitation of digital tools.

Assessment

Participation in the reflection and feedback Self-assessment quizzes on the blended learning and flipped classroom study material.

Course Creator

RDPSE of Attica – Georgios KOSYVAS

Classes Start: November 20, 2022

Estimated effort: 25 hours


GEORGIOS KOSYVAS

3. Online Assessment to Support Meaningful Online Teaching and Learning

About this course

In this course the basic principles of student assessment and particularly online assessment are presented examining significant issues such as its aims and objectives, the types and the main characteristics of assessment as well as some of the most representative methods that could be used to assess students online. At the same time, the subsequent interface with online teaching and learning is examined thus facilitating the understanding of the process of teaching and learning as such.

Specific analysis is made of both Summative and Formative Assessment putting special emphasis on the reason why alternative assessment is constantly gaining ground in relation to traditional methods of assessing learning outcomes. Some of the benefits of student feedback on learning outcomes are also highlighted as teachers always have the ultimate goal of creating a positive classroom rapport. Hence, it becomes obvious that the role of the teacher is both important and essential throughout the process of the learning outcomes assessment as long as it is considered the epitome of teaching.

Keywords

Student assessment, online assessment, types of assessment, summative assessment, formative assessment, alternative assessment, self-assessment, peer assessment, student portfolio.

Requirements

Having basic knowledge of the pedagogical function of the various types/forms of student assessment as a fundamental part of the teaching process.

Assessment

Self-assessment quiz

Estimated Effort: 12 hours

Classes Start: 15 November, 2022


ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

4. Educational Scenarios

About this course

This course presents the educational scenarios developed in the framework of the "CONNECT" Project and which are based on specific methodological principles regarding teaching and learning in digital environments.

A total of 27 scenarios have been developed, as follows:

 • 9 scenarios for Mathematics (6 of them are in Greek)
 • 9 scenarios for Physics (6 of them are in Greek)
 • 9 scenarios for foreign languages (8 for English and 1 for French)

In this course, after studying the scenarios (of the subject that concerns you), as well as some of their evaluation criteria, you are invited to try to reflect on them and give your feedback by answering relevant questionnaires. The added value of your engagement with the scenarios will come from the application in the classroom as well as your own development of educational scenarios, which is the overall objective of this Course.

Keywords
Educational scenario, instructional design, digital tools of heterogeneous distance education, blended learning, flipped classroom, active learning, differentiated teaching and learning, skill development.

Requirements

 • Experience in using scenarios to teach the subject
 • Familiarity with the use and exploitation of digital tools
 • Ability to critically read educational scenarios

Assessment

Feedback questionnaires as well as self-assessment quizzes

Course creator

PDE Attica - University of Cyprus

Course start: December 2022

Estimated effort: 25 hours


5. Using digital platforms for delivering synchronous or asynchronous online courses

About this course

In this course some digital tools for creating synchronous and asynchronous courses compatible with the CONNECT methodology will be presented. In this course, the principles of synchronous and asynchronous online teaching will be presented and the use of the Moodle LMS platform will be detailed. At the end of the course, you will be able to create synchronous and asynchronous online courses on Moodle environment and integrate within them all the resources and teaching tools capable of providing efficacy and engaging teaching. At the end of the course, you will be asked to complete quizzes to apply your newly acquired skills and knowledge.

Requirements

Digital Literacy

Assessment

Self-assessment quizes

Course Creator

ITD - CNR

Classes Start: September 1, 2022

Estimated Effort: 12 hours


Dario La Guardia

6. Online safety

About this course

In this course you will be introduced to online safety, and you will be equipped with the theoretical and practical background to formulate a safe online environment to the everyday educational activities.  Completing this course, you will feel more confident and able to start developing online safety education initiatives at your school. At the end of the course, you will be asked to complete a short quiz to apply your newly acquired skills and knowledge.

Requirements

Basic ICT skills

Assessment

Short self-assessment quiz

Course Creator

Computer Technology Institute and Press "Diophantus"

Classes Start: 7 December

Estimated effort: 10 hours

7. Self-assessment | MOOC evaluation | Certification

About this course

This course includes mandatory activities that should be completed in order for you to be awarded with certification. In detail, 7 quizzes should be completed, six quizzes revolving around the syllabus on courses oriented into  Mathematics, Physics and Foreign Language and a final cumulative quiz which evaluates your knowledge in depth. The 6 quizzes contain 60 questions whereas the final quiz contains 30 questions. In parallel, the course includes 2 assessment questionnaires, one focusing on your experience on MOOC and one focusing on assessing the educational scenarios in a course-oriented approach. It is important to underline that there is no specific time ordained for the completion of the course activities. However, the time referred to as the "estimated time" is considered to be ample.

The certification is issued on the condition that you achieve at least an 70% score on the seven quizzes and given that you have completed the two assessment questionnaires.

Requirements

In order to complete the respective quizzes, you have to take in the rudimentary knowledge by studying the material on each course revolving around  Pedagogical Framework, Educational Scenarios, Blended Learning and Flipped Classroom, Online Assessment, Safety on Internet and Online education. The self-evaluation quizzes included in each course are helpful.

Assessment

7  self-assessment quizzes and 2 survey questionnaires

Classes Start: December 2022

Estimated effort: 3 hours


1. Quadro pedagogico generale

In merito al corso
In questo corso vengono presentati i principi fondamentali dell'uso delle tecnologie digitali nell'istruzione. In primo luogo, viene presentata la filosofia tecno-pedagogica di base del progetto CONNECT, adottata durante lo sviluppo di scenari di 3 materie (matematica, fisica e lingue straniere). In questo contesto, nella prima sezione, vengono presentati i principi di base per un corretto uso pedagogico delle TIC/tecnologie digitali, incentrate sullo studente. Nella seconda sezione, l'approccio centrato sullo studente viene analizzato attraverso la lente dei principi dell'educazione a distanza e nella terza sezione viene approfondito l'apprendimento differenziato. Infine, poiché l'integrazione degli strumenti digitali nella pratica didattica quotidiana non si limita alla trasmissione di conoscenze, ma anche allo sviluppo di competenze multiple e all'alfabetizzazione informatica, la quarta sezione è dedicata allo sviluppo delle competenze del XXI secolo attraverso l'uso delle TIC.

Parole chiave

Tecnologie digitali, principi tecno-pedagogici, attività centrate sullo studente, valore aggiunto, istruzione a distanza, arricchimento e supporto dell'istruzione sincrona faccia a faccia, insegnamento e apprendimento differenziati, competenze del XX secolo, valutazione degli studenti e dell'apprendimento.

Prerequisiti
Conoscenze di base dell'uso pedagogico della tecnologia digitale

Valutazione
Quiz di auto-valutazione

Creatore del corso
PDE Attica

Authori dei Materiali
Evangelia KARAGIANNI
Stylianos MARKANTONAKIS
Panagiotis PEFANIS

Inzio corso: Novembre 2022

Tempo stimato: 15 oreStelios MARKANTONAKIS

2. Blended Learning e Flipped Classroom

In merito al corso

In questo secondo Massive Open Online Course (MOOC) per la formazione a distanza asincrona, verranno presentate le basi dei modelli di Blended Learning e Flipped Classroom, incentrati sullo studente, e le loro applicazioni nel programma europeo Erasmus+ KA2 "CONNECT".

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'integrazione degli strumenti digitali nell'ambiente scolastico offrono numerose opportunità e sfide nella pianificazione educativa e nella gestione pedagogica dell'apprendimento basata su questi modelli.

 •     La Sezione 1 (Generale) fornisce una panoramica dei modelli di blended learning e flipped classroom.
 •     La sezione 2 delinea gli elementi essenziali del modello di apprendimento misto, che combina i vantaggi dell'istruzione in classe faccia a faccia con l'apprendimento online asincrono.
 •     La sezione 3 definisce la flipped classroom come un moderno approccio pedagogico che combina l'uso di video didattici e altre attività online con l'uso di strumenti digitali per l'apprendimento fuori dall'aula o attività faccia a faccia in aula.


Le sezioni precedenti forniscono una rassegna dettagliata della letteratura e della ricerca sulle pratiche implementate di blended learning e flipped classroom nell'istruzione secondaria.

Prerequisiti

 • Familiarità con il framwork pedagogico "CONNECT".
 • Familiarità con l'uso e lo sfruttamento degli strumenti digitali.

Valutazione

Quiz di riflessione e feedback di autovalutazione sul materiale di studio del blended learning e della flipped classroom.

Creatore del Corso

RDPSE of Attica – Georgios KOSYVAS

Inizio corso:  20 Novembre 2022

Tempo stimato:  25 ore


GEORGIOS KOSYVAS

3. Valutazione online a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento online

In merito al corso

In questo corso vengono presentati i principi di base della valutazione degli studenti. In particolare, verrà affrontata la valutazione online, esaminando gli scopi, gli obiettivi, i tipi e le caratteristiche principali della valutazione, nonché alcuni dei metodi principali che potrebbero essere utilizzati per valutare gli studenti online. Allo stesso tempo, viene esaminato il rapporto con l'insegnamento e l'apprendimento online, facilitando così la comprensione del processo di insegnamento e apprendimento in quanto tale.

Viene effettuata un'analisi specifica sia della valutazione sommativa che di quella formativa, ponendo particolare enfasi sul motivo per cui la valutazione alternativa sta costantemente guadagnando terreno rispetto ai metodi tradizionali di valutazione dei risultati dell'apprendimento. Vengono inoltre evidenziati alcuni dei vantaggi del feedback degli studenti sui risultati dell'apprendimento, poiché gli insegnanti hanno sempre l'obiettivo finale di creare un rapporto positivo con la classe. Risulta quindi evidente che il ruolo dell'insegnante è importante ed essenziale in tutto il processo di valutazione dei risultati dell'apprendimento.

Parole chiave

Valutazione dello studente, valutazione online, tipi di valutazione, valutazione sommativa, valutazione formativa, valutazione alternativa, autovalutazione, valutazione tra pari, portfolio dello studente.

Prerequisiti

Avere una conoscenza di base della funzione pedagogica dei vari tipi/forme di valutazione degli studenti come parte fondamentale del processo di insegnamento.

Valutazione

Quiz di autovalutazione

Tempo stimato: 12 hours

Inizio Corso 15 Novembre, 2022


ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

4.Scenario Educativi

In merito al corso

Questo corso presenta gli scenari didattici sviluppati nell'ambito del progetto "CONNECT" e basati su principi metodologici sviluppati relativi all'insegnamento e all'apprendimento in ambienti digitali.

In totale sono stati sviluppati 27 scenari, come segue:

 • 9 scenarios per la matematica (3 di loro sono in Italiano)
 • 9 scenarios per tecnologia (6 di loro sono in Italiano)
 • 9 scenarios  per la lingua stranierla (8 in Inglese e 1 in Francese)

In questo corso, dopo aver studiato gli scenari (dell'argomento che vi interessa), così come alcuni dei loro criteri di valutazione, siete invitati a provare a riflettere su di essi e a dare il vostro feedback rispondendo a domande pertinenti. Il valore aggiunto del vostro impegno con gli scenari deriverà dall'applicazione in classe e dal vostro stesso sviluppo di scenari didattici, che è l'obiettivo generale di questo corso.

Parole Chiavi
Scenario educativo, progettazione didattica, strumenti digitali per l'educazione a distanza, blended learning, flipped classroom, apprendimento attivo, insegnamento e apprendimento differenziato, sviluppo delle competenze.

Requisiti

 • Esperienza nell'utilizzo di scenari per l'insegnamento della materia
 • Familiarità con l'uso e lo sfruttamento degli strumenti digitale
 • Capacità di leggere criticamente gli scenari didattici

ValutazioneQuestionari di feedback e quiz di autovalutazione

Course creator

PDE Attica - University of Cyprus

Il corso inizia: December 2022

Stima impegno: 25 hours


5. Utilizzare piattaforme digitali per l'erogazione di corsi online sincroni ed asincroni

In merito al corso

In questo corso verranno presentati alcuni strumenti digitali per la creazione di corsi sincroni e asincroni compatibili con la metodologia CONNECT. Verranno presentati i principi dell'insegnamento online sincrono e asincrono e verrà illustrato l'uso della piattaforma LMS Moodle. Al termine del corso, sarete in grado di creare corsi online sincroni e asincroni su ambiente Moodle e di integrare al loro interno tutte le risorse e gli strumenti didattici in grado di fornire un insegnamento efficace e coinvolgente. Al termine del corso, vi verrà chiesto di completare dei quiz per autovalutare le competenze e le conoscenze appena acquisite.

Prerequisiti

Alfabetizzazione Informatica

Valutazione

Quiz di autovalutazione

Course Creator

ITD - CNR

I corsi partiranno: 1 Settembre, 2022

Stima attività formativa: 12 ore


Dario La Guardia

6. Sicurezza onLine

In merito al corso

Questo corso vi introdurrà alla sicurezza online e vi fornirà le basi teoriche e pratiche per creare un ambiente online sicuro per le attività didattiche quotidiane.  Al termine del corso, sarete in grado di iniziare a sviluppare iniziative di educazione alla sicurezza online nella vostra scuola. Alla fine del corso, vi verrà chiesto di completare un breve quiz per applicare le competenze e le conoscenze appena acquisite.

Prerequisiti

Competenze di base ICT

Assessment

Breve quizi di autovalutazione

Creatore del corso

Computer Technology Institute and Press "Diophantus"

I corsi partiranno: 10 December

Stima attività formativa: 10 hours

7. Autovalutazione | valutazione MOOC | Certificazione

In merito al corso

Questo corso comprende attività obbligatorie che devono essere completate per ottenere la certificazione. In particolare, è necessario completare 7 quiz: sei quiz che vertono sul programma dei corsi orientati alla matematica, all'educazione tecnica e alla lingua straniera e un quiz finale cumulativo che valuta le vostre conoscenze in modo approfondito. I 6 quiz contengono 60 domande, mentre il quiz finale ne contiene 30. Parallelamente, il corso comprende 2 questionari di valutazione, uno incentrato sulla vostra esperienza nel MOOC e uno sulla valutazione degli scenari educativi in un approccio orientato al corso. È importante sottolineare che non esiste un limite di tempo per il completamento delle attività del corso. Tuttavia, il tempo indicato come "tempo stimato" è considerato congruo.

Il rilascio della certificazione è subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno l'70% nei sette quiz e alla compilazione dei due questionari di valutazione.

Requisiti

Per completare i rispettivi quiz, è necessario acquisire le conoscenze rudimentali studiando il materiale di ciascun corso che ruota attorno al quadro pedagogico, agli scenari educativi, all'apprendimento misto e alla classe capovolta, alla valutazione online, alla sicurezza su Internet e all'istruzione online.

Valutazione

7 quiz di autovalutazione e 2 sondaggi

Lezioni Iniziano: December 2022

Tempo stimato: 3 hours